KLIJANJE GRAHA

 
Grah spada u porodicu mahunarki,sadi se plitko i klijanje traje 7 dana u zemlji i dalje raste van zemlje.