Aleksandar Veliki Makedonski

Život Aleksandra Velikog

 

Uvodna strana

Ratovi

Važniji datumi

Smrt

Galerija

Kviz

 

Vojni genije i izuzetni vođa Aleksandar,koji je rođen 356. godine p.n.e., postao je kralj Makedonije (države-grada u staroj Grčkoj) 336. g.p.n.e sa nepunih 20 godina. Nasledio je svog oca Filipa II koji je ubijen tokom priprema za rat sa Persijom (današnji Iran). Čim je preuzeo presto, počeo je da gradi izuzetno moćno i veliko carstvo koje se protezalo na velikom prostoru od Grčke do Persije i od Egipta do severne Indije.
Aleksandar nije bio samo veoma uspešan vojskovođa i general. Obrazovanje je sticao kod čuvenog grčkog filozofa Aristotela i mnogo je doprineo razvoju kulture u svojoj državi. Osnovao je i podigao mnoge gradove, među kojima je najpoznatiji grad Aleksandrija u Egiptu, i širio je uticaj grčke kulture i filozofije širom Azije. U nastojanju da osvoji poverenje i naklonost pokorenih država i naroda, oženio se lepom azijskom princezom Roksanom.
Kada je 323. g.p.n.e umro od groznice u Vavilonu imao je samo 33 godine. Njegovi naslednici nisu bili u stanju da njegovo ogromno carstvo održe na okupu, pa je ono uskoro bilo izdeljeno na nekoliko zasebnih kraljevstava.

 

-nazad na uvodnu stranu-