KVIZ

 

1. Koje godine je rođen Aleksandar Veliki Makedonski?

a) 356. godine

b) 356. godine p.n.e.

c) 4321. godine n.e.