ELEKTROMEHANIČKI UREĐAJI I PRINCIPI KOJE JE RAZVIO TESLA:
--------------------------------------------------------------------------------

- razni uređaji koji koriste obrtno magnetno polje (1882)

- induktivni motor, obrtni transformatori i altenator za visoke frekvencije

- način za povećanje jačine električnih oscilacija

- polifazni sistemi

- sistem za prenos električne energije posredstvom naizmeničnih struja na velike razdaljine (1888)

- Teslin transformator, njegova svetska radio stanica i drugi načini za pojačanje jačine električnih oscilacija (uključujući preneseno pražnjenje kondenzatora i Teslin oscilator)

- elektroterapija Teslinim strujama

- turbina bez lopatica

- bifilarni namotaj

- telegeodinamika

- Teslin efekat i Teslino elektrostatičko polje

- sistem bežične komunikacije (prvi korak prema pronalazku radija) i radiofrekventni oscilatori

- robotika i "I" logičko kolo

- cevi za Iks-zrake koje koriste proces kočenja zračenja

- uređaj za jonizovane gasove

- uređaji za emitovanje jakih polja

- Uređaj za emitovanje zraka sa naelektrisanim česticama

- metode za obezbeđivanje ekstremno malog nivoa otpora prolasku električne struje (preteča superprovodnosti)

- kola za pojačanja napona

- uređaji za pražnjenje visokih napona

- sistemi za lučno osvetljenje

- uređaje za zaštitu od groma

- Teslin kompresor

- Teslin upaljač

- Tesline pumpe

- VTOL avion

- dinamička teorija gravitacije

- koncepti za električna vozila
 

POVRATAK NA GLAVNU STRANICU