1. Za šta je pračovjek koristio konje?

a) za hranu

b) za rad na poljima

c) za jahanje