ISTORIJAT RAČUNARSKIH MAŠINA I SISTEMA

ELEKTROMEHANIČKE RAČUNARSKE MAŠINE

                  Z4

Glavna 

Uvod

Mehaničke računarske mašine

Elektronske računarske mašine

Kviz

Galerija

 

 

HOLERIT

                         ZUSE

 

Počela je nova era razvoja računarskih sistema.

Holerit je 1890. godine konstruisao računarsku mašinu koja je za brojanje koristila elektricitet. Mašina je radila preko programa i čitača bušenih kartica. Holeritova mašina je korištena u SAD-u za popis stanovništva.

Započeo je svoj sopstveni biznis 1896. godine osnivanjem kompanije za proizvodnju tabelarnih mašina. Većina glavnih biroa za popis stanovništva, kao i osiguravajuće kompanije, koristile su njegovu opremu i kupovale njegove kartice. Kako bi obezbedio rad ovog sistema, izumio je i prvi mehanizam za automatsko ubacivanje kartica.

    Godine 1911. njegova firma se spojila sa još dve i osnovala Computing Tabulating Recording Corporation (CTR). Pod rukovodstvom Tomasa Dž. Votsona (Thomas J. Watson), ta firma je 1924. godine promenila ime u IBM.

Naučnik Konrad Zuse 1935. godine u Njemačkoj, dolazi na ideju konstruisanja računara za opšte namjene. Pošto je bio nezadovoljan radom svog prvog računara Z1, Zuse je rešio da napravi Z2. Računar je koristio istu memoriju kao i Z1, ali je zato koristio 800 releja, koje je dobio od telefonskih kompanija, i uz pomoć njih formirao aritmetičke i kontrolne jedinice. Ta aritmetička jedinica se sastojala od 16-bitnog procesora, jer je Zuse hteo da testira pouzdanost releja pri aritmetičkim računanjima. Na žalost svi nacrti i fotografije su uništeni u ratu, ali ipak Z2 je bio od koristi, jer je pokazao Zuseu da su releji pouzdani i naterao ga da napravi novi, Z3.

        Njegov računar Z3 prvi put svoj rad zasniva na binarnom brojnom sistemu. Z3 je u potpunosti bio napravljen od releja, kojih je bilo 600 za aritmetičke jedinice i 1.800 za memorijske i kontrolne jedinice. Malo pripomognut od strane prijatelja Zuse je u periodu od 1939. do 1941. konstruisao Z3 u Berlinu. Pravljenjem ove mašine hteo je da pokaže da je moguće napraviti pouzdan, binaran računar, koji se može koristiti za veoma složene aritmetičke operacije. Releje je koristio zbog pouzdanosti. Međutim za vreme rata sve slike ovog računara su uništene. Na računaru Z4, Zuse je upotrijebio prvi put u istoriji programske jezike 1944. godine.


 

 

  Povratak na vrh

Radić Dejan