ISTORIJAT RAČUNARSKIH MAŠINA I SISTEMA

ELEKTRONSKE RAČUNARSKE MAŠINE

             ENIAC

Glavna 

Uvod

Elektromehaničke računarske mašine

Mehaničke računarske mašine

Kviz

Galerija

 

 

MARK I

 

ENIAC

UNIVAC 1

 

 

PC-AT

 

 

PC486

Američki fizičar Ejkin 1943. godine obavlja montažu i ispitivanje računara, čiju osnovu čine magnetni releji. Njegov računar "MARK I" je izvodio sve operacije automatski.

Fizičar Mokli i inžinjer Ekart konstruišu 10. februara 1946. godine i puštaju u rad prvi elektronski računar u istoriji "ENIAC". Mogao je da vrši sabiranje u 200ms - mili sekundi. Ovaj računar je zauzimao prostor od 140 kvadratnih metara i bio težak 30 tona, a imao je oko 19000 elektronskih cijevi.

Američki matematičar mađarskog porijekla Fon Nojman je 1952. godine sa saradnicima konstruisao računar koji je mogao čuvati programe i lagano ih reprogramirati.Opisao je sve elemente i funkciju računarskog sistema. Na njegovom konceptu razvile su se četiri generacije elektronskih računarskih mašina.

 

Računare ove generacije karakteriše tehnologija elektronskih cijevi. Karakteristike ove generacije računara: visoka cijena, tehnička nepouzdanost i glomaznost. Za nosioce podataka korišćene su bušene kartice, a programiralo se u mašinskom jeziku. Računari prve generacije primjenjuju se u vojsci i nauci, dok je komercijalna eksploatacija izostala zbog loših tehničkih karakteristika i visoke cijene. Predstavnici prve generacije računara:"ENIAC", "EDVAC", "UNIVAC 1" i "IMB 750".

 

  • Druga generacija računara od 1959. do 1964. godine

Računare ove generacije karakteriše tehnologija tranzistora. Tranzistor je imao male dimenzije, malu potrošnju električne energije i bolje tehničke karakteristike od elektronskih cijevi. Računari postaju pouzdanije mašine čiji značaj počinje da se shvata. Na ovoj generaciji računara prvi put se koriste programski jezici. Predstavnici ove generacije računara su: "HONEYWEL 800", "NCR 500", "IMB 7070" i "CDC 3600".

 

  • Treća generacija računara od 1965. do 1972. godine

Računare ove generacije karakteriše primjena tehnologije integrisanog kola odnosno čipa.Čip je silicijumska pločica u okviru koje se specijelnim postupkom grade čitavi elektronski sklopovi sa više tranzistora, otpornika, kondenzatora i drugih elemenata.Iz upotrebe su izbačene bušene kartice, a koriste se magnetni i optički diskovi. Predstavnici ove generacije računara su:

"HONEYWEL 1108", "UNIVAC 1108" i "IMB 360".

 

  • Četvrta generacija računara od 1972. godine do danas

Računare ove generacije karakteriše tehnologija visoko integrisanih kola VLSI (Very Large Scale Integration). Ovakva tehnologija omogućila je smanjenje fizičkih dimenzija i poboljšanje tehničkih karakteristika računara i naravno sniženje cijene računara. Koriste više procesora i virtuelnu memoriju. Predstavnici ove generacije računara: "SIMENS 7700", "UNIVAC 100", "IMB 66" i "HONEYWEL 8600".

Dalji razvoj računara je tekao ubrzano. Proizvođač računara "IMB" je 12. avgusta 1981. godine prezentirao model personalnog računara sa 16-bitnim Intelovim procesorom "8086" , 64 kB memorijom i 5,25 inča mekim diskom koji je radio pod operativnim sistemom DOS. Pojavom ovog računara javlja se nova generacija mikroračunara pod nazivom "personal computer" ili PC što znači lični računar.

Nakon godinu dana pojavljuje se novi model "IMB PC-XT" sa hard diskom kao memorijskim uređajem velikog kapaciteta, februara 1983. godine model "80286" ili skračeno PC 286 , a već 1985. godine model "80386" ili skraćeno PC 386.

Avgusta 1984. godine IMB lansira liniju personalnih računara "PC-AT" mnogo većih brzina.Od 1984. do 1987. godine tastatura od 101 taster postaje standard za sve personalne računare. Od 1987. godine IBM uvodi novu liniju personalnih računara "PS/2" sa mikrokanalnom arhitekturom, VGA za ekrane, disketom od 3,5 inča i tastaturom od 101 taster. Godine 1989. proizveden je novi model PC486, a već1992. godine "Pentium".Narednih godina lansirani su računari Pentium generacije Pentium II, III i konačno 2001. godine Pentium IV.


 

 

  Povratak na vrh

Radić Dejan