1. Japan je:

a) ostrvska

b) poluostrvska

c) geografski-hendikepirana zemlja