Mona Liza je Leonardovo najpoznatije djelo naslikano između 1503. i 1506. godine.Poznata je kako po tehnici koju je koristio, tako i po misterioznom osmijehu subjekta koji Leonardo prikazuje. Nalazi se u Pariškom muzeju Luvri.

 

 

                                     NAZAD