6.3.11. Napisati package zadatak; import java.util.Scanner; public class P11 { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner (System.in); System.out.println ("Sumu prema izrazu"); koji izračunava slijedeće izraze:
c = x * y
d = x - y
e = c - x + y

Opis rješenja: Za navedene izraze neophodno je upisati samo vrijednosti varijabli x i y. Vrijednost varijable c se izračunava.                                                          

Opis programa: Na početku programa su deklarisane varijable, u ovom zadatku su cjelobrojne vrijednosti (int). Poslije ispisa na ekranu, Dva broja, upisuje se vrijednost varijabli x i y (Na primjer 2 i 3). Vrijednosti varijabli c i d se izračunavaju na osnovu upisanih vrijednosti varijabli x i y. Pri izračunavanju vrijednosti varijable e koristi se i izračunata vrijednosti varijable c kao i upisane vrijednosti x i y. Poslije izračunavanja se izvodi ispis. Provjera programa je izvršena sa vrijednostima x=2 i y=3.

Listing programa:

// 06411065
package zadatak;
import java.util.Scanner;
public class P06411065 {
    public static void main(String[] args)	{
    Scanner input = new Scanner (System.in);

    System.out.println ("Izrazi");
	System.out.print("Dva broja: ");
	 int x = input.nextInt();
	 int y = input.nextInt();

	 int c=x*y;
	 int d=x-y;
	 int e=c-x+y;

	System.out.println("x*y="+c);
	System.out.println("x-y="+d);
	System.out.println("x*y-x+y="+e);
	}
}

Ispis na ekranu:

Index