7.2.. Učitati broj ispisati znak broja prema izrazu:

Opis rješenja: Navedeni izraz ima slijedeće značenje: ako je x>=0, tada je z=1, inače je z=0. Ovo je razgranata struktura tipa IF THEN ELSE.

Grafički algoritam Tekstualni algoritam Listing u Programskom jeziku Java
IF (Logicki uslov)
   Istinit /TRUE/: Obrada1
ELSE
   Lažan /FALSE/: Obrada2
if (x >= 0) // Logicki uslov - Ako je x >= 0
   z = 1;   // logicki izraz istinit - if dio - z = 1
else
   z = 0;   // logicki izraz lazan - else dio - z = 0
 

Elementi ove strukture su: LOGIČKI IZRAZ (x>=0), Obrada1 (z=1) i  Obrada2(z=0). Logički izraz je istinit ako je x = 0 i tada se izvodi Obrada1 (z=1), inače kad je logički izraz lažan izvodi se Obrada2 odnosno z prima vrijednost nule.

Opis programa: Na početku programa su navedeni tipovi varijabli. Program počinje sa tekstom da treba upisati broj. Po upisu broja izvodi se provjera vrijednosti broja (da li je negativan). Ako je upisani broj veći ili jednak nuli varijabla z postaje 1 inače z postaje 0. Na kraju je ispis vrijednosti varijabli x i z.

Listing programa:

package zadatak;
import java.util.Scanner;
public class P07211010 {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);

		System.out.println("Izraz");
		double x;
		int z;
		System.out.print("Broj ");
		x = input.nextDouble();
		if (x >= 0)  // if (logicki izraz)
			z = 1;   // logicki izraz istinit - if dio - z = 1
		else
			z = 0;   // logicki izraz lazan - else dio - z = 0
		System.out.println("x= " + x + "  znak = " + z);
	}
}

Ispis na ekranu:

Index