7.2.. Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Opis rješenja: Izraz za poređenje je IF (x < 3). Ako je izraz tačan izračunava se y = x - 1; inače y = x + 3.

Listing programa:

package zadatak;
import java.util.Scanner;
public class P07211027 {
	public static void main(String[] args)	{
	Scanner input = new Scanner (System.in);

    System.out.println ("Izraz");
    double x, y;
    System.out.print("Broj ");
    x = input.nextDouble(); 
	if (x < 3)
		y = x - 1;
	else
		y = x + 3;
	System.out.println("x= " + x + "  y = " + y);
}}

Ispis na ekranu:

Index