PASCAL i Java programi
Razgranata strukura

1 Učitati broj ispisati znak broja prema izrazu:
Pascal - Java
2 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal - Java
3 Na ekranu ispisati "Otkucajte nadimak pjesnika Jovana Jovanovica". Ako se otkuca Zmaj ili ZMAJ ispisati "ODLICNO", inače na druge odgrovore ispisati  "ISPRAVAN ODGOVOR JE ZMAJ". Pascal - Java
4 Napisati program za odredjivanje z po formuli:
Pascal - Java
5 Napisati program za odredjivanje z po formuli:
Pascal - Java
6 Učitati realan broj, ako je broj pozitivan ispisati njegov korijen, a ako je negativan, njegov kvadrat:
Pascal - Java
7 Sa tastature učitati broj x. Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
Pascal - Java
8 Sa tastature učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
Pascal - Java
9 Učitati dva realna broja (a, b), izračunati z prema izrazu:
Pascal - Java
10 Učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
Pascal - Java
11 Napisati program za odredjivanje apsolutne vrijednosti broja Pascal - Java
12 Napisati program za odredjivanje parnosti broja Pascal - Java
13 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal - Java
14 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal - Java
15 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal - Java
16 Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadratni korijen njegovog sljedbenika:
Pascal - Java
17 Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadrat njegovog prethodnika.
Pascal - Java
18 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal - Java
19 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal - Java
20 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal - Java
21 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Pascal - Java
22 Napisati program za izračunavanje vrijednosti z prema izrazu:
Pascal - Java
23 Napisati program za izračunavanje vrijednosti z prema izrazu:
Pascal - Java
24 Zavisno o upisanoj vrijednosti časa 0-23 ispisati poruku:
Pascal - Java
25 Sa tastature upisati broj i izračunati njegovu  recipročnu vrijednost (y = 1 / x) i ispisati je. Ako je x=0 ispisati Dijeljenje sa nulom ispisati "Dijeljenje sa nulom". Pascal - Java
26 Učitati a i b i naći količnik a/b:
Pascal - Java
27 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal - Java
28 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal - Java
29 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal - Java
30 Napisati program za ispis drugog korijena upisanog broja ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'. Pascal - Java
31 Napisati program za ispis tri polovine korijena broja (3/2 korijena broja) ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'. Pascal - Java
32 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal - Java
33 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal - Java
34 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal - Java
35 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Pascal - Java
36 Napisati program da provjeriti da li je upisani broj pozitivan, negativan ili nula i to ispiše. Pascal - Java
37 Napisati program koji za x>y umanjuje vrijednosti obe varijable ( x := x - 2; y := y - 2,) inaće uvećava vrijednosti obe varijable x := x + 2; y := y + 2. Pascal - Java
38 Napisati program koji za x>y računa x i y prema izrazima: x := x - 2; y := x - 2 inače x := x + 2; y := x + 2. Pascal - Java
39 Provjera vrijednosti za uslov x parno? Pascal - Java
40 Učitati dva broja a zatim ispisati manji pa veći broj. Pascal - Java
41 Učitati dva broja. Ako je jedan veći od nule ispisati "barem jedan veci" inače ispisati sumu oba broja. Pascal - Java
42 Učitati dva broja. Ako su oba veća od nule ispisati oba veca. Pascal - Java
43 Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći veći max(a, b). Pascal - Java
44 Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći manji min(a, b). Pascal - Java
45 Učitati dva broja i izračunati recipročnu vrijednost većeg i ispisati je. Pascal - Java
46 Učitati dva broja veći se množi za 2 a manji dijeli sa 3. Pascal - Java
47 Za učitane a i b izračunati z prema izrazu z := max(a2, b2).

Pascal - Java
48 Za učitane a i b izračunati z prema izrazu z = min(a2, b2). Pascal - Java
49 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - Java
50 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - Java
51 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - Java
52 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - Java
53 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - Java
54 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - Java
55 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - Java
56 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - Java
57 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - Java
58 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - Java
59 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Pascal - Java
60 Od tri učitana broja (a, b, c) sa tastature naći najveći max(a, b, c). Pascal - Java
61 Od tri upisana broja (a, b, c) sa tastature naći najmanji min(a, b, c). Pascal - Java
62 Naći najveću razliku između 4 učitana broja. Poredi se razlika susjednih bojeva. Pascal - Java
63 Provjeriti da li je učitana tačka unutar pravougaonika -A<=x<=A i -B<=y <=B. Pascal - Java
64 Od tri upisana broja (a, b, c) sa tastature naći najmanji i recipročnu vrijednost najmanjeg. Pascal - Java
65 Učitati stranice trougla i izračunati obim (Koristiti IF naredbu). Pascal - Java
72 Od tri broja naći recipročnu vrijednost najmanjeg a ako je min=0 ispisati 3. Pascal - Java
74 Učitati brojeve a1, a2, i a3. Ako je a1>=a2>=a3 brojevi se udvostručuju inače se svakom broju dodeljuje njegova apsolutna vrijednost. Pascal - Java
80 Urediti 3 učitana broj po rastućem redoslijedu. Pascal - Java
81 Urediti 3 učitana broj po opadajućem redoslijedu. Pascal - Java
230_7 Učitati 3 različita realna broja. Ispisati ih u rastućem redoslijedu na ekran. Pascal - Java

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index