PASCAL i Java programi
Razgranata strukura - SWITCH/CASE

1 Napisati program za ispis uspjeha, prema slijedećoj tabeli:
Pascal - Java
2 Napisati program za ispis dana u sedmici, prema slijedećoj tabeli:
Pascal - Java
3 Napisati program za ispis osobina zadanog kvadranta, prema slijedećoj tabeli:
Pascal - Java
7 Napisati program koji za upisani samoglasnik (veliko slovo) ispisuje redni broj samoglasnika u abecedi, prema slijedećoj tabeli:
Pascal - Java
14 Napisati program za simulaciju rada kalkulatora, prema slijedećoj tabeli:
Pascal - Java
17 Napisati program za izračunavanje y na osnvou vrijednosti k:
Pascal - Java

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index