30. Argumenti komandne linije u javi

Argument komandne linije u javi je argument proslijeđen u vrijeme izvršavanja java programa.
Argumenti proslijeđeni iz konzole mogu biti primljeni u java program i mogu biti korišteni kao ulaz.
Dakle, ovo obezbjeđuje pogodan način za provjeravanje ponašanja programa za različite vrijednosti. Možemo proslijediti N (1,2,3 itd.) argumenata iz komandnog prompta.
Jednostavan primjer argumenta komandne linije u javi
U ovom primjeru, primamo samo jedan argument i ispisujemo ga. Da pokrenemo ovaj java program, moramo proslijediti najmanje jedan argument iz komandnog prompta.

class CommandLineExample{ 
public static void main(String args[]){ 
System.out.println("Prvi argument je: "+args[0]); 
} 
}
compile by > javac CommandLineExample.java 
run by > java CommandLineExample Petar

Ispis na ekranu: 
Prvi argument je: Petar
Primjer argumenta komandne linije koji ispisuje sve vrijednosti
U ovom primjeru, ispisujemo sve argumente proslijeđene iz komandne linije. Za ovu svrhu, prolazimo niz pomoću for petlje.
class A{ 
public static void main(String args[]){ 
 
for(int i=0;i < args.length;i++) 
System.out.println(args[i]); 
} 
}
compile by > javac A.java 
run by > java A Petar Marko 1 3 abc

Ispis na ekranu: 
Petar
Marko
1
3
abc

    Objektno orijentisano programiranje u Javi    Index