WindowsXP abc - Quiz - 1. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Da li ima razlike između operativnog sistema i aplikacije
da
ne
nije bitna razlika