WindowsXP abc - Quiz - 2. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Korisnik određuje veličinu TASKBAR-a
svaka aplikacija prikazuje drugaćije
ne
zavisno od računara
da