WindowsXP abc - Quiz - 3. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Maksimiziranje prozora se ne izvodi sa
meni prečice naslovne linije, opcija MAXIMIZE
CONTROL PANEL, ikona MAXIMIZE
dugme MAXIMIZE
dvostruki klik na naslovnu liniju u veličini RESTORE