WindowsXP abc - Quiz - 3. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Iz TASKBAR-a se može mijenjanti veličina prozora
zavisno od računara
ne
da