WindowsXP abc - Quiz - 5. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Jedna grupa opcija može da sadrži ______ znakova sa slike
po izboru korisnika
sve
jedan
dva