WindowsXP abc - Quiz - 6. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Vrijednosti u polju za unos broja /NUMERIC BOX ili NUMERIC FIELD/ mogu biti:
cjelobrojne /INTEGER/, decimalne ili datumi; zavisno od situacije
datuma
decimalne
cjelobrojne /INTEGER/