WindowsXP abc - Quiz - 6. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Da li dijalog prozoru ima MINIMIZE dugme
zavisi od rańćunara
ponekad
ne
da