WindowsXP abc - Quiz - 8. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Folder se može kreirati opcijom menija prečice /SHORTCUT MENU/
da
ne
nikada
zavisi od računara