WindowsXP abc

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP BACKUP predstavlja
Kreiranje rezervne kopije
Opcija CONTROL PANEL-a
Isključenje računara
Povratak sadržaja sa Interneta