WindowsXP abc - test - do 1. poglavlja

Pitanje broj: 1

Ko je razvio WindowsXP
Apple
Google
Microsoft
HP