WindowsXP abc - test - do 2. poglavlja

Pitanje broj: 1

Šta kliknuti da počne proces TURN OFF
TASKBAR
START dugme
CONTROL PANEL
MY COMPUTER