WindowsXP abc - test - do 2. poglavlja

Pitanje broj: 1

Naslovna linija neaktivnog prozora je:
sa dugmadima za promjenu veličine prozora
sa imenom aplikacije
uvijek siva
različite boje od naslovne linije aktivnog prozora