WindowsXP abc - test - do 2. poglavlja

Pitanje broj: 1

Prozor postaje aktivan klikom na
START dugme
ikonu
naslovnu liniju neaktivnog
DESKTOP