WindowsXP abc - test - do 2. poglavlja

Pitanje broj: 1

TASK MANAGER dijalog prozor sadrži status otvorenih aplikacija
ponekad
da
zavisno od tipa računara
ne