WindowsXP abc - test - do 3. poglavlja

Pitanje broj: 1

Šta kliknuti da počne proces TURN OFF
MY COMPUTER
START dugme
TASKBAR
CONTROL PANEL