WindowsXP abc - test - do 3. poglavlja

Pitanje broj: 1

TASK MANAGER dijalog prozor sadrži status otvorenih aplikacija
zavisno od tipa računara
da
ponekad
ne