WindowsXP abc - test - do 3. poglavlja

Pitanje broj: 1

Prozor postaje aktivan klikom na
START dugme
DESKTOP
dugme neaktivne aplikacije
ikonu