WindowsXP abc - test - do 3. poglavlja

Pitanje broj: 1

FILE, EDIT, VIEW, HELP su zajedno u kom dijela prozora
linija statusa
linija pregleda
linija poslova
linija menija