WindowsXP abc - test - do 3. poglavlja

Pitanje broj: 1

Radna površina je naziv za
HARD DISK
START dugme
MY COMPUTER
DESKTOP