WindowsXP abc - test - do 4. poglavlja

Pitanje broj: 1

Element WINDOWS-a nije
meni
ikona
lista
prozor
dijalog prozor