WindowsXP abc - test - do 4. poglavlja

Pitanje broj: 1

Iz TASKBAR-a se može mijenjanti veličina prozora
ne
da
zavisno od računara