WindowsXP abc - test - do 4. poglavlja

Pitanje broj: 1

Zatvaranje prozora se ne izvodi sa
meni prečice naslovne linije, opcija CLOSE
CONTROL meni, opcija CLOSE
CONTROL PANEL, opcija CLOSE
dugme CLOSE
meni prečice dugmeta aplikacije, opcija CLOSE