WindowsXP abc - test - do 4. poglavlja

Pitanje broj: 1

Šta ikona prečice ne predstavlja
mikroprocesor
FOLDER
fajl
uredjaj