WindowsXP abc - test - do 4. poglavlja

Pitanje broj: 1

Naslovna linija prozora sadrži
ime aplikacije i dokumenta
ime korisnika
ime dokumenta
ime aplikacije