WindowsXP abc - test - do 5. poglavlja

Pitanje broj: 1

Šta ikona ne predstavlja
foldere
memorijski prostor
fajlove
uređaje