WindowsXP abc - test - do 5. poglavlja

Pitanje broj: 1

Klikom na Start dugme na ekranu se pojavljuje
Start meni /START MENU/
WINDOWS EXPLORER
CONTROL PANEL
Starta se WINDOWS