WindowsXP abc - test - do 5. poglavlja

Pitanje broj: 1

Neaktivni prozor je
najmanji
u pozadini
prvi do linije alata /TASK BAR/
donji lijevi