WindowsXP abc - test - do 5. poglavlja

Pitanje broj: 1

Naslovna linija neaktivnog prozora je:
sa dugmadima za promjenu veličine prozora
sa imenom aplikacije
različite boje od naslovne linije aktivnog prozora
uvijek siva