WindowsXP abc - test - do 5. poglavlja

Pitanje broj: 1

Prozor aplikacije se zatvara:
klikom na dugme MINIMIZE
desni klik na START dugme
otvoriti CONTROL PANEL
kliknuti na dugme CLOSE u gornjem desnom uglu prozora