WindowsXP abc - test - do 6. poglavlja

Pitanje broj: 1

Kad se završi DRAG AND DROP __________ tipkom miša otvara se meni prečice /SHORTCUT MENU/
obe
ni sa jednom
primarnom
sekundarnom