WindowsXP abc - test - do 6. poglavlja

Pitanje broj: 1

Na slici je
skrol-traka /SCROLL BARS/
lista /LIST/
komandno dugme /COMMAND BUTTON/
dugme stranice dijalog prozora - TAB