WindowsXP abc - test - do 7. poglavlja

Pitanje broj: 1

Dugme koje obezbjeđuje proširenje prozora na cijeli ekrana
MAXIMIZE
MINIMIZE
CLOSE
RESTORE
Ni jedno od pobrojanih