WindowsXP abc - test - do 7. poglavlja

Pitanje broj: 1

Prozor postaje aktivan klikom na
ikonu
DESKTOP
START dugme
dugme neaktivne aplikacije