WindowsXP abc - test - do 7. poglavlja

Pitanje broj: 1

Prozor aplikacije se zatvara:
klikom izvan prozora
desni klik na START dugme
klikom na dugme MINIMIZE
otvoriti CONTROL meni i izabrati opciju CLOSE