WindowsXP abc - test - do 7. poglavlja

Pitanje broj: 1

Da li dijalog prozoru ima MINIMIZE dugme
ne
da
ponekad
zavisi od rańćunara