WindowsXP abc - test - do 7. poglavlja

Pitanje broj: 1

Kako se zovu male sličice koje predstavljaju objekte koji se vide na DESKTOP-u
FILE MENU
LIST
DIALOG BOX
ICONS