WindowsXP abc - test - do 7. poglavlja

Pitanje broj: 1

Ko je razvio WindowsXP
Apple
Microsoft
HP
Google