WindowsXP abc - test - do 7. poglavlja

Pitanje broj: 1

Korisnik može da sprijeći promjenu veličine linije alata /TASKBAR/
da
svaka aplikacija prikazuje drugaćije
ne
zavisno od računara