WindowsXP abc - test - do 8. poglavlja

Pitanje broj: 1

Kartica /TAB/ APPLICATION u TASK MANAGER dijalog prozoru sadrži spisak otvorenih aplikacija
zavisno od tipa računara
ponekad
ne
da