WindowsXP abc - test - do 8. poglavlja

Pitanje broj: 1

Koji od pobrojanih je oblik prikaza fajlova i foldera u folder listi u WINDOWS EXPLORER-u:
SIZE
THUMBNAILS
ALL
MAXIMIZE ICON
VIEW