WindowsXP abc - test - do 8. poglavlja

Pitanje broj: 1

Klikom na PROGRAMS opciju otvara se:
dijalog prozor
starta se PROGRAMS
otvara se zadnje aktiviran program
podmeni