WindowsXP abc - test - do 8. poglavlja

Pitanje broj: 1

CONTROL PANEL služi za podešavanje:
redoslijeda zaglavlja-naslova menija
opcija menija
sadržaja linije alata
faksa