WindowsXP abc

Pitanje broj: 1

Šta ikona ne predstavlja
uređaje
fajlove
memorijski prostor
foldere