WindowsXP abc - test - do 99. poglavlja

Pitanje broj: 1

BACKUP predstavlja
Povratak sadržaja sa Interneta
Opcija CONTROL PANEL-a
Kreiranje rezervne kopije
Isključenje računara