WindowsXP abc - test - do 99. poglavlja

Pitanje broj: 1

CONTROL PANEL služi za podešavanje:
skrol trake
izbor grupa ocpija menija
miša
sadržaja linije alata