WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Desna tipka miša se koristi za
sve pobrojano
otvara aplikacije
prikazuje SHORTCUT MENU
ništa od pobrojanog
Briše fajlove