WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Neaktivni prozor je
najmanji
prvi do linije alata /TASK BAR/
u pozadini
donji lijevi