WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Klikom na naslovnu liniju prozora, prozor se:
aktivira prozor.
uvećava veličina prozora na cijeli ekran.
zatvara prozor.
mijenja veličina prozora na prethodnu.