WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Kad se završi DRAG AND DROP __________ tipkom miša otvara se meni prečice /SHORTCUT MENU/
ni sa jednom
sekundarnom
primarnom
obe