WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Mjesto prikaza TASKBAR je:
uz ivicu ekrana
na sredini ekrana
uvijek razlińćito
sam na dnu