WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Prozor postaje aktivan klikom na
DESKTOP
START dugme
dugme neaktivne aplikacije
ikonu