WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Dvostruki klik /DOUBLE CLICK/ pripada uz __________ tipku miša
primarnu
sekundarnu
obe