WindowsXP abc - Test sa slikama - 1. poglavlje

Pitanje broj: 1

Kako nazivamo premjeĊĦtanje objekta na Desktop-u
DOUBLE CLICK
DRAG AND DROP
COPY
CLICK