WindowsXP abc - Test sa slikama - 2. poglavlje

Pitanje broj: 1

Korisnik određuje veličinu TASKBAR-a
ne
svaka aplikacija prikazuje drugaćije
da
zavisno od računara