WindowsXP abc - Test sa slikama - 2. poglavlje

Pitanje broj: 1

Korisnik može da sprijeći promjenu veličine linije alata /TASKBAR/
svaka aplikacija prikazuje drugaćije
da
zavisno od računara
ne