WindowsXP abc - Test sa slikama - 2. poglavlje

Pitanje broj: 1

Naslovna linija neaktivnog prozora je:
uvijek siva
sa imenom aplikacije
sa dugmadima za promjenu veličine prozora
različite boje od naslovne linije aktivnog prozora