WindowsXP abc - Test sa slikama - 2. poglavlje

Pitanje broj: 1

Dvostruki klik /DOUBLE CLICK/ pripada uz __________ tipku miša
sekundarnu
primarnu
obe