WindowsXP abc - Test sa slikama - 2. poglavlje

Pitanje broj: 1

Mjesto prikaza TASKBAR je:
na sredini ekrana
uz ivicu ekrana
uvijek razlińćito
sam na dnu