WindowsXP abc - Test sa slikama - 3. poglavlje

Pitanje broj: 1

Prozor aplikacije se zatvara:
klikom na dugme MINIMIZE
desni klik na START dugme
kliknuti na dugme CLOSE u gornjem desnom uglu prozora
otvoriti CONTROL PANEL