WindowsXP abc - Test sa slikama - 3. poglavlje

Pitanje broj: 1

Promjena veličine prozora u jednoj dimenziji se može izvesti sa
linijom menija
Ivicom prozora /DRAG AND DROP/
linijom alata
naslovnom linijom prozora