WindowsXP abc - Test sa slikama - 3. poglavlje

Pitanje broj: 1

Maksimiziranje prozora se ne izvodi sa
meni prečice dugmeta aplikacije, opcija MAXIMIZE
CONTROL PANEL, opcija MAXIMIZE
dugme MAXIMIZE
CONTROL meni, opcija MAXIMIZE