WindowsXP abc - Test sa slikama - 4. poglavlje

Pitanje broj: 1

Ikona se nalazi u naslovnoj liniji prozora
zavisi od rańćunara
ne
da
ponekad