WindowsXP abc - Test sa slikama - 4. poglavlje

Pitanje broj: 1

Dvostrukim klikom primarne tipke na ikonu aplikacije se otvara prozor aplikacije
ne
ponekad
da
zavisi od rańćunara