WindowsXP abc - Test sa slikama - 4. poglavlje

Pitanje broj: 1

Šta ikona ne predstavlja
memorijski prostor
uređaje
foldere
fajlove