WindowsXP abc - Test sa slikama - 4. poglavlje

Pitanje broj: 1

Ikona printera
ne postoji
ponekad
zavisi od rańćunara
postoji