WindowsXP abc - Test sa slikama - 5. poglavlje

Pitanje broj: 1

Šta ikona prečice ne predstavlja
TASK BAR
dokument
štampač
program