WindowsXP abc - Test sa slikama - 5. poglavlje

Pitanje broj: 1

Ikona printera
ne postoji
postoji
ponekad
zavisi od rańćunara