WindowsXP abc - Test sa slikama - 5. poglavlje

Pitanje broj: 1

Dvostrukim klikom primarne tipke na ikonu aplikacije se otvara prozor aplikacije
ponekad
ne
da
zavisi od rańćunara