title>WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

WindowsXP abc - Test sa slikama - 6. poglavlje

Pitanje broj: 1

Dugme za izbor opcije /OPTION BUTTON/ se opisuje riječima:
ni jedan -ni drugi
i-i
ili-ili
može više