WindowsXP abc - Test sa slikama - 7. poglavlje

Pitanje broj: 1

CONTROL PANEL služi za podešavanje:
sadržaja linije alata
skrol trake
opcija menija
fontova