WindowsXP abc - Test sa slikama - 7. poglavlje

Pitanje broj: 1

Dijalog prozor DISPLAY sadrži TAB-ove
palete boja i rezolucije /SETTINGS /
tastatura /KEYBOARD/
pokazivači /POINTERS/
uzorci /PATERNS/