WindowsXP abc - Test sa slikama - 7. poglavlje

Pitanje broj: 1

Uloga CONTROL PANEL-a je:
podešavanje parametara
opcija menija
pregled sadržaja
izbor elemenata