WindowsXP abc - Test sa slikama - 7. poglavlje

Pitanje broj: 1

Izbor parametara za pojedine dijelove rańćunara se koristi
CONTROL PANEL
WINDOWS EXPLORER
MY COMPUTER
DISPLAY PROPERTIES