WindowsXP abc - Test sa slikama - 8. poglavlje

Pitanje broj: 1

Klikom uz držanje tipke CTRL na tastaturi
oni se startaju
se označavju objekti po izboru
se označavju objekti u nizu
oni su kopirani u privremenu memoriju /CLIPBOARD/