WindowsXP abc - Test sa slikama - 8. poglavlje

Pitanje broj: 1

Koji od pobrojanih je oblik prikaza fajlova i foldera u folder listi u WINDOWS EXPLORER-u:
LIST
ALL
RESTORE
SIZE
MAXIMIZE ICON