WindowsXP abc - Test sa slikama - 8. poglavlje

Pitanje broj: 1

UP ONE LEVEL dugme u WINDOWS EXPLORER-u se koristi za:
brisanje fajlova i podfoldera
odustajanje od posljednje aktivnosti
izbor detaljnosti prikaza spiska fajlova i podfoldera
vraćanje za jedan folder prema korijenu/DESKTOP-u
prikaz svojstava fajlova i podfoldera