WindowsXP abc - Test sa slikama - 8. poglavlje

Pitanje broj: 1

Šta možete premještati metodom DRAG AND DROP
fajlove
Foldere
prozore
sve pobrojano
ništa od pobrojanog