WindowsXP abc

Pitanje broj: 1

Objekti na Desktop-u se ________ premjeĊĦtati.
ne mogu
rijetko mogu
mogu
ponekad mogu