CLIPBOARD
Kopiranje iz aplikacije u aplikaciju

Kopiranje sadržaja iz jedne u drugu aplikaciju se izvodi u nekoliko koraka:
 1. Selektovati (označiti) objekat.
 2. EDIT COPY.
 3. Promjeniti aplikaciju.
 4. Klik na novo mjesto.
 5. EDIT PASTE.
 6. Kraj.
EDIT COPY i EDIT PASTE se izvesti na bilo koji način (EDIT meni, tipkama tastature, meni prečici,...).
 
Prva aplikacija Druga aplikacija
1. Označi objekata /SELECT
2. EDIT
3. COPY4. Promjeni aplikaciju
5. EDIT
6. PASTE
Postupak kopiranja fajla opcija brzog menija:
 1. Aplikacija iz koje se kopira
 2. Označi objekat koji se kopira.
 3. EDIT meni.
 4. COPY opcija.
 5. Promjena aplikacije.
 6. EDIT meni.
 7. PASTE opcija.
 8. Kraj.

Index