Meni /MENU/ CONTROL meni
Zatvaranje prozora - CLOSE opcija

Interaktivno vježbanje

Interaktivno vježbanje zatvaranja aplikacije NOTEPAD:
  1. Klik na ikonu aplikacije u gornjem lijevom uglu prozora.
  2. CLOSE opcija.

Opis postupka i animacija     Početak ove vježbe     Index