Padajući meni /DROP DOWN MENU/
Linija menija /MENU BAR/

Interaktivno vježbanje

Interaktivno vježbanje otvaranja/zatvaranja menija /DROP DOWN MENU/:
  1. Klik na naslov menija /HEADING/, otvara se meni.
Slika 1. Slika je mapirana  

Opis postupka i animacija     Padajući meni     Index