Isključenje računara

Interaktivno vježbanje isključenja računara:
  1. Klik na START digme na slici.
  2. Klik na TURN OFF COMPUTER dugme u START meniju.

Uvod    Index