STARTANJE APLIKACIJE - PAINT
Interaktivno vježbanje

Interaktivno vježbanje startanja aplikacije PAINT:

1. START dugme
2. PROGRAMS opcija

Opis postupka i animacija    Početak ove vježbe     Index