WORDPAD SAVE AS

Interaktivno vježbanje snimanja fajla pod novim imenom na novom folderu:
1. FILE dugme
2. SAVE AS opcija
Slika 1. Slika je mapirana  

WORDPAD     Index