Algoritmi, BASIC, PASCAL, C++, Java, C i Python programi - 7x
Ciklična strukura - FOR petlja

1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
2 Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
3 Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
4 Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
5 Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
6 Ispis brojeva od 1 do 20 u obliku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......20 Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
7_1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
7_2 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 17. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
7_3 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 17. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
7_4 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
8 Ispisati prirodne brojeve od 1 do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
10 Ispisati prirodne brojeve od k do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
12 Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
16_02 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 5. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
16 Napisati program za ispis parnih prirodnih brojeva od 1 do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
16_1 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
21 Suma prvih 5 prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
22 Saberi prirodne brojeve do 100. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
23 Saberi parne prirodne brojeve do 100. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
28 Napisati program za ispis sume reciprocnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva (harmonijski niz: 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n) Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
31 Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
32 Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
35 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
35_1 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
36 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7 i sa 3. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
37_06 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
37_07 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
38 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
39 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n čija je cifra jedinica 8. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
40 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
42 Proizvod prvih 5 prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
43 Napisati program za ispis proizvoda (faktorijele) brojeva od 1 do 5. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
44 Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 10. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
45 Proizvod prirodnih od 1 do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
45_1 Proizvod parnih od prvih n prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
45_2 Proizvod neparnih od prvih n prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
46 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
48 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
51 Proizvod prirodnih od k do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
53_05 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
56 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
61 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa l. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
67 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa l. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
72 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva do n. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
98 Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
99 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
101 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!
Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
102 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 3! + 6! + 9! + … + N!
Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
103 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N:
S = 2! + 4! + 6! + … + N!
Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
104 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela neparnih brojeva do N:
S = 1! + 3! + 5! + … + N!
Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
121 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
131 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
132 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python
133 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C i Python

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index