VRSTE INFORMACIONIH SISTEMA

Savremeni informacioni sistemi mogu se podijeliti na:
  Operativne informacione sisteme i
  Sisteme za podršku odlučivanju u menadzmentu

Operativni informacioni sistemi
nisu informacioni sistemi čija je osnovna namjena podrška odlučivanju. Kao posebna vrsta informacionih sistema oni su glavni proizvođači informacija za više klase informacionih sistema. Iako nisu direktno orijentisani prema odlučivanju, izlazne informacije ovih sistema predstavljaju ulazne veličine za druge klase informacionih sistema. Upravo zbog tih svojih karakteristika, ovi informacioni sistemi su podloga za razvoj viših klasa informacionih sistema.

Sistemi za podršku odlučivanja u menadzmentu su:
1.
Upravljački informacioni sistemi (MIS)
2. Sistemi za podršku odlučivanju (DSS)
3. Ekspertni sistemi (ES)

Laudonovi razlikuju sledeće tipove informacionih sistema:
1. 
Sistemi za obradu transakcija (TPS)
2. Menadžerski sistemi podrške (MSS)

«-nazad