abc ALGORITMI priručnik
3. Razgranata algoritamska šema
IF THEN ELSE

Razgranata linijska šema je ona kod koje se svaki algoritamski korak izvršava najviše jedanput. To znači da postoje algoritamski koraci koji se ne izvrše. Ovdje mora postojati bar jedan uslovni korak koji omogućava grananje algoritma.Razgranata šema IF THEN. Na slijedećoj slici su elementi razgranate strukture:


Slika 1. Elementi razgranate strukture IF THEN ELSE

Šablon za razgranatu šemu IF THEN ELSE: Ako je uslov ispunjen (korak 2) izvršiće se naredba ili blok naredbi, algoritmskih koraka (korak 3). Ako uslov nije ispunjen izvršiće se naredba ili blok naredbi, algoritmskih koraka (korak 4).


Slika 5. Koraci za razgranatu šemu IF THEN ELSE

Primjer: Ako je x1<x2 tada je y:=x1+x2 inače y.=x1-x2.


Slika 6. Algoritam za izračunavanje Ako je x1<x2 tada je y:=x1+x2 inače y.=x1-x2

Šablon za razgranatu šemu IF THEN ELSE


Slika 7. Šablon za razgranatu šemu IF THEN ELSE

Razgranata struktura - zadaci

Razgranate šeme - Zadaci za vježbu

Razgranata šema IF THEN

Razgranata algoritamska šema - Višeblokovsko grananje

Index